IT værksted

I IT værkstedet arbejdes der med betjening af kunder, reparation af computere, installation, klargøring af IT udstyr til salg og forsendelse og meget mere. 

Arbejdet foregår selvstændigt eller i mindre grupper. Vi benytter sidemandsoplæring, hvor du sammen med personalet eller en anden deltager oplæres og udvider dine IT-faglige kompetencer til mere komplekse opgaver, som også IT-supporter uddannelsen vil byde på.

Du har mulighed for at øve dig på kundebetjening i vores butik og ekspedere webshop-salg og reklamationer. Derudover kan du indgå i arbejdet med butiksindretning og produkthåndtering.

IT værkstedet er også NordVirks infrastrukturelle servicecenter, der sørger for, at vores IT infrastruktur fungerer. Her vil du have mulighed for at fordybe dig i IT drift sammen med de øvrige medarbejderne.