Praktisk information

Dagligdagen på NordVirk

Skabe

Du får tildelt dit eget skab, når du begynder på NordVirk. Hvis du gerne vil have låst dit skab, så skal du selv medbringe en hængelås.

Pauser og madpakker

Vi har formiddagspause hver dag fra 10.15-10.45 i kantinen, hvor NordVirk giver formiddagsmad, bestående af rugbrød, knækbrød, pålæg og frugt. Der er igen pause kl. 12.00, hvor du skal have din egen madpakke med, det er ikke muligt at købe mad på NordVirk.

Der vil være fri kaffe og the til hele dagen.

Facebook

Vi har en facebookside; ”NordVirk”, som du kan like. Her slår vi bl.a. opslag op ift. hvad vi laver på NordVirk. Vi spørger selvfølgelig om lov, inden vi ligger billeder op at deltagerne.

Pauseområde

Hvis du har brug for at sidde for dig selv eller tage en pause fra værkstedet, så kan du sætte ind i pauserummet. Du skal dog altid huske at sige det til din vejleder eller værkstedsleder inden du sætte dig derind.

Rygning

Hvis du ryger, så skal det foregå udenfor i vores pavillon i pauserne.

Telefon

Din telefon skal altid være i lommen, tasken eller i dit skab, når du arbejder, men du må gerne finde telefonen frem i pauserne. Hvis du har brug for at høre musik, mens du er på NordVirk, så skal du aftale det med din vejleder.

Tøj og sko

NordVirk udleverer t-shirts og en langærmet trøje, men du skal selv sørge arbejdsbukser, som gerne må blive beskidte og slidte.

Hvis der er behov for sikkerhedssko, når du arbejder på NordVirk, så giver NordVirk et par sikkerhedssko, som er til rådighed, når du er på NordVirk.

Værksteder

Hos NordVirk er de reelle arbejdstræningsopgaver delt op i fire værksteder: Lager, PC-Værkstedet, Teknologi- og Marketingværkstedet.

Lagerværkstedet styrer logistikken og vareflowet fra ankomst til salg. Værkstedet løser større og mindre wipe- og installationsopgaver, hvor der er fokus på sporbarhed, kvalitet og processtyring/optimering. Der arbejdes både med simple basisopgaver og målrettet samlebåndsarbejde.

PC-Værkstedet arbejder med PC-service fra butikskunder til online IT support. Derudover fungerer værkstedet som NordVirks infrastrukturelle service center, der sørger for at arbejdsprocesserne kan fungere optimalt.

Teknologi – og Marketingværkstederne påtager sig de fleste uddannelses- og udviklingsopgaver. Der er mulighed for at afprøve og øve individuel studieparathed- og studieforberedende færdigheder, og der vil være fokus på samarbejde, projektstyring og faglig integritet.

Udover de fire værksteder, har man mulighed for fordybe sig, med støtte. i bl.a. følgende temaer: Socialt, Uddannelse, ADL (Almindelig daglig levevis), Samfund og Beskæftigelse gennem vores Tematorsdage på det Tværgående værksted. I denne værksted fokuserer vi desuden på “Selvforståelse” og viden om diagnose.

Skema

Skemaet bliver fornyet hver 4. uge. Det er muligt at være på forskellige værksteder i løbet af en uge, f.eks. mandag, tirsdag og onsdag på Lager og torsdag og fredag i Teknologiværkstedet.

Det er altid muligt at ønske værksteder, og hvis du har et ønske til dit skema, så skal du sige det til din vejleder, som vil undersøge om det er muligt.

Deltagerne skiftes til at have enten service, udearealer, kørsel og butik. På skemaet kan du også se om du har fået et af disse moduler.

Service

Dette betyder at man skal lave kaffe og the, indkøbsseddel, handle ind, rengøring mm. Du vil selvfølgelig blive oplært i det hele, og du vil få den støtte, du har behov for.

Udearealer

Dette betyder, at du skal slå græs, feje, fjerne ukrudt mm. Du vil få at vide, hvornår de forskellige opgaver skal udføres.

Kørsel

De deltagere som er over 18 år og som har kørekort, har mulighed for at komme på kørselsmodulet, hvor man skal hente pakke, levere pakker mm. i NordVirks varevogn eller personbil. Det er oftest muligt at få en co-driver med. Man skal godkendes af personalet, inden man får lov til at køre alene i NordVirks biler.

Butik

Dette betyder, at du skal tage imod kunderne, når de kommer ind i butikken, betjene dem og udøve en god service. Der er altid mulighed for at få hjælp fra vores butiksansvarlige.

Rengøring

Hver fredag er der rengøring. Det bliver aftalt på dagen i det værksted, som du er i, hvilken rengøringsopgave du skal have.
Alle skal hjælpe til med rengøringen, uanset hvilken opgaven man får tildelt.

Motion

Hver onsdag fra 12.30-14.00 er der motion for alle STU´er. Motion består at to dele. Du kan enten vælge imellem en gåtur eller deltage i tur til Fitnesscenteret. Motion er godt for det sociale fællesskab og for din fysiske og mentale sundhed.

Deltagerkøb

Hvis du finder noget IT relateret udstyr på NordVirk, som du gerne vil købe, så er det vigtigt, at du tager fat i din vejleder, som kan hjælpe dig med prisen. Du må aldrig tage noget tage noget, uden at have snakket med din vejleder først.

Den gode tone

På NordVirk taler alle pænt til hinanden, og vi tolererer ikke nogen form for mobning på stedet. Du skal behandle dine kollegaer og kammerater, som du gerne selv vil behandles.

Personale
Har du brug for at komme i kontakt med én af vores medarbejdere, kan du finde en oversigt her

Ferie

Her du kan finde NordVirks feriekalender for år 2023 og  feriekalender for år 2024