Produktion og lagerværksted

NordVirks produktion og lagerværksted styrer logistik og vareflow fra ankomst til salg. I værkstedet håndteres datawipe (sletning af data), installationsopgaver, varesortering, pakningsopgaver og skrotning. Der er stort fokus på det fysisk arbejdsmiljø, sikkerhed, registreringer, sporbarhed, kvalitet, processtyring og effektivisering.

Arbejdet foregår selvstændigt eller i mindre hold og er ofte bestemt af de indkommende varer, der skal sorteres og klargøres. Du får oparbejdet en grundig almen viden om forskellige arbejdsprocesser og IT produkter, hvor der er et stort element af rutineprægede arbejdsopgaver.