Bestyrelsen

Fondens bestyrelse

Bestyrelsen er den selvsupplerende øverste myndighed i Fonden, der består af 5 medlemmer:
1 medlem udpeges af og blandt Fondens medarbejdere.
4 medlemmer udpeges således:
- 1 bestyrelsesmedlem udpeges blandt fagpersoner med indgående kendskab til autismeområdet.
- 1 bestyrelsesmedlem udpeges blandt nuværende eller tidligere virksomhedsledere, der har vist særlig interesse for socialøkonomiske virksomheder eller som ved personligt engagement kan tilføre noget positivt til bestyrelsen.
- 2 bestyrelsesmedlemmer udpeges blandt personer, der via sit nuværende eller tidligere arbejde har erfaring inden for undervisnings-/social – eller virksomhedsområdet.

Kurt Bennetsen

Bestyrelsesformand
Kommunaldirektør
Læsø Kommune

Tiltrådt 1/10-2020

Jens Boelsmand

Næstformand
Udviklingskonsulent,
Region Midtjylland

Tiltrådt 1/6-2013

Lars Juhl Frandsen

Bestyrelsesmedlem
CEO & Partner, Nordic Computer A/S
Tiltrådt 1/6-2013

Anne Marie Vogn Pedersen

Bestyrelsesmedlem
Socialrådgiver, Autismerådgiverne
Tiltrådt 1/12-2016

Martin Schrøder

Værksteds- og produktionsleder
Medarbejderrepræsentant