Om NordVirk

Fonden Nordvirk

IT-virksomhed med socialt formål.

Vores mission og formål er at drive virksomhed med fokus på:

Genanvendelse af brugt IT-udstyr med fokus på miljørigtig bæredygtighed med forlængelse af levetiden på udstyret.

Social bæredygtighed hvor vi skaber mulighed for, at mennesker med autisme kan bruge og udvikle deres arbejdsevner og ressourcer i uddannelse og job

Vi er etableret som erhvervsdrivende fond – Fonden NordVirk – og er en socialøkonomisk virksomhed.

Det betyder, at vi er en non-profit organisation og geninvesterer overskuddet i virksomheden til gavn for vores mission og mennesker på kanten af arbejdsmarkedet.

NordVirks DNA og værdier

Vi tillægger de menneskelige relationer stor værdi og har fokus på ordentlighed og tryghed.

Derfor har vi formuleret 6 værdier og gør vores bedste for at efterleve dem.

 1. Professionalisme
  Vi er en virksomhed, samarbejdspartner og arbejdsplads, som ledes og agerer professionelt. Vi har ambitioner og målsætninger, og vi opererer på markedsmæssige vilkår. Det giver kvalitet.
 2. Troværdighed
  Vi agerer troværdigt, ærligt og ordentligt overfor hinanden, vores samarbejdspartnere, leverandører og kunder. Vi gør det, vi siger og siger det, vi gør.
 3. Tillid
  Vi har tillid til hinanden og til andre og holder vores aftaler. Vi har tillid til, at den enkelte får ansvar og indflydelse i den daglige drift og efterlever tilliden.
 4. Respekt
  Vi respekterer hinanden og anerkender, at vi er forskellige og gode på hvert vores område. Vi respekterer vores samarbejdspartnere, og vi lytter og handler professionelt i alle henseender.
 5. Anerkendelse
  Vi kommunikerer åbent og positivt og anerkender hinanden og vores samarbejdspartnere for godt udført arbejde. Vi taler ikke om hinanden men altid med hinanden.
 6. Kvalitet
  Vi tilstræber os på, at levere og opretholde kvalitet i produkter, pædagogiske ydelser samt på IT-service.

’En privat virksomhed der driver erhverv på markedsvilkår med det formål at fremme et socialt og samfundsgavnligt formål’

– Den danske regerings definition på en socialøkonomisk virksomhed

De fem kriterier for – som NordVirk – at blive registreret socialøkonomisk virksomhed

 1. skal være erhvervsdrivende
 2. Din virksomhed skal være uafhængig af det offentlige
 3. Din virksomhed skal have et socialt formål
 4. Din virksomhed skal være inddragende og ansvarlig
 5. Din virksomhed skal have en social håndtering af overskud efter skat