Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

STU hos NordVirk

I vores STU arbejdes ud fra et individuelt perspektiv, hvor der tages udgangspunkt i dine behov og forudsætninger.

Du indgår i vores produktion og virksomhedsdrift i de forskellige værksteder med de ressourcer og evner, du har. Faguddannet personale vil guide og vejlede dig i dine opgaver og uddannelse.

Herudover har du mulighed for at dygtiggøre dig indenfor almene fag som eksempelvis dansk, matematik, engelsk, m.fl. og deltage i sociale aktiviteter.

Efter en STU får du udleveret et kompetencebevis, der indeholder en beskrivelse af opnåede mål, dine arbejdsevner og personlige kompetencer.

Om STU

Formålet med en STU er at udvikle dine faglige, personlige og sociale kompetencer, samt at opnå færdigheder til et så selvstændigt voksenliv som muligt. Uddannelsen tilrettelægges ud fra dine kvalifikationer, modenhed og interesser.

En STU er tre-årig uddannelse og gratis for dig. Uddannelsen er ikke SU berettiget, men du kan under uddannelsen modtage uddannelseshjælp, førtidspension eller revalideringsydelse, hvis du er over 18 år og er berettiget til dette efter de gældende regler.

Adgangskrav og optagelse

Det er din UU-vejleder, der vurderer, om du er i målgruppen for en STU. Såfremt du er det, laver UU-vejlederen en indstilling til STU til din hjemkommunes visitationsudvalg. De vurderer så, om du skal tilbydes en STU. Indstillingen udarbejdes i et samarbejde mellem dig, UU-vejlederen og eventuelt et familiemedlem eller en person i dit netværk.

Se brochuren om NordVirks uddannelsestilbud her

Vil du vide mere?

Stepan Lee

Direktør - Visitation & Partnerskaber

STU-vejledere

Thea Lorenzen

Specialpædagogisk konsulent og pædagogisk vejleder

Martin Schrøder

Værksteds- og produktionsleder
Pædagogisk vejleder

Antonia Maria Gestsdottir

Specialpædagogisk konsulent og pædagogisk vejleder

Jens Ebdrup Gregersen

Værksteds- og produktionsleder
Pædagogisk vejleder

Esben Lund-Pedersen

Teknologi & Marketing værkstedsleder