KMD og NordVirk har indgået en samarbejdsaftale omkring genbrug af it-hardware