Downloads & Brochurer

Fonden Nordvirk
Brochurer

Brochure til leverandører

Læs mere om hvad NordVirk tilbyder jeres virksomhed i et samarbejde omkring det brugte IT-udstyr.
Vi beskriver salgsprocessen og vores produktgradueringer.

Brochure om NordVirk (STU/LAB)

I denne brochure kan du læse om NordVirks fire værksteder; Teknologi, Marketing, Lager & Produktion, IT & Salg.

Introduktion til nye deltagere

Denne folder giver dig en kort introduktion til NordVirk inden du starter et forløb hos os.

Diverse

Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse

Jvf. loven skal erhvervsdrivende fonde og disses bestyrelser redegøre for, hvorledes fonden forholder sig til “God fondsledelse”.
Gennemgået og revideret på bestyrelsesmøde den 11.06.2024

Vedtægter Fonden Nordvirk 2023

PDF fil med vedtægter for Fonden Nordvirk

Feriekalender

Feriekalender 2025

Nordvirks feriekalender 2025

Feriekalender 2024

Nordvirks feriekalender 2024