ESG og FNs verdensmål

Det er god Corporate Social Responsibility for din virksomhed at samarbejde med os

ESG og bæredygtighed

Environmental – Social – Governance

Levetiden på jeres brugte IT udstyr forlænges til gavn for miljøet og en cirkulær fremgangsmåde, hvor udstyret sendes sikkert videre i nye hænder.

I støtter også et socialt formål, hvor I hjælper mennesker med autisme i uddannelse og beskæftigelse. Det giver mulighed for at få et selvstændigt liv med selvforsørgelse, et meningsfyldt arbejde, kolleger og social kontakt, samt trivsel og livsglæde.

Din organisation har mulighed for at indgå et CSR partnerskab med NordVirk, hvor vi aftager og håndterer jeres brugte IT udstyr.

Vi er en IT virksomhed med socialt formål og har en mission om at forbedre mulighederne for uddannelse og job for mennesker med autisme gennem arbejdet her i virksomheden og med IT. Derfor tilbyder vi målrettede uddannelses- og beskæftigelsesforløb, hvor alle funktioner i virksomhedsdriften indgår med opgaver indenfor IT support, lager, logistik, salg og marketing.

I er som samarbejdspartner med til at støtte dette formål og med til at hjælpe mennesker på kanten af arbejdsmarkedet til et liv med beskæftigelse, selvstændighed og livskvalitet.

Vi tager også gerne imod donationer af brugte computere, skærme, tablets og nyere mobiltelefoner fra virksomheder, kommuner og større organisationer.

NordVirk er en non-profit organisation og erhvervsdrivende fond, så overskuddet bliver i virksomheden og bruges til udvikling og ansættelser af medarbejdere med autismeprofil.

FNs verdensmål

Et partnerskab med NordVirk om jeres brugte IT udstyr bidrager positivt til fire af FNs 17 verdensmål:

 

  • Kvalitetsuddannelse
  • Anstændige jobs og økonomisk vækst
  • Ansvarligt forbrug og produktion
  • Partnerskaber for handling