IT, lager, logistik & multimedie

Værkstederne

Med udgangspunkt i IT og udvikling af kompetencer tilrettelægger NordVirk dit individuelle uddannelses- eller arbejdstræningsforløb i et tæt samarbejde med dig, din UU vejleder, sagsbehandler og eventuelt forældre.

Hos os kan du arbejde med IT, lager, logistik, multimedie og en række spændende opgaver.

Vores mål er, at du udvikler dine kompetencer og bliver klogere på dig selv, så du bliver klar til at starte på en ordinær uddannelse eller indgå som medarbejder på en arbejdsplads.

Norvirks forløb

Du får tid og plads til at udvikle dine faglige, personlige og sociale kompetencer i et arbejdsfællesskab, der er trygt og forudseligt med støtte fra en personlig vejleder eller værkstedsleder.

Vil du vide mere?

Kontakt os for information, visitation, brobygning og rundvisning.

Stepan Lee
sl@nordvirk.dk 
(+45) 2227 1083 

IT Værksted

Marketingsværksted

Teknologiværksted

Produktion og lagerværksted

IT Værksted

I IT værkstedet arbejdes der med betjening af kunder, reparation af computere, installation, klargøring af IT udstyr til salg og forsendelse og meget mere.

Arbejdet foregår selvstændigt eller i mindre grupper.

Vi benytter sidemandsoplæring, hvor du sammen med personalet eller en anden deltager oplæres og udvider dine IT-faglige kompetencer til mere komplekse opgaver, som også IT-supporter uddannelsen vil byde på.

Du har mulighed for at øve dig på kundebetjening i vores butik og ekspedere webshop-salg og reklamationer.

Derudover kan du indgå i arbejdet med butiksindretning og produkthåndtering.

IT værkstedet er også NordVirks infrastrukturelle servicecenter, der sørger for, at vores IT infrastruktur fungerer.

Her vil du have mulighed for at fordybe dig i IT drift sammen med de øvrige medarbejderne.

Marketingværkstedet

I Marketingværkstedet kan du fordybe dig i grafiske opgaver i Adobe Creative Cloud som inkluderer programmerne InDesign, Photoshop, AfterEffects, Premier Pro og Illustrator.

Du har desuden mulighed for at lære at opbygge hjemmesider i CMS-programmer – herunder WordPress, ligesom du har mulighed for at arbejde med webshop og sociale medier.

Marketingværkstedet er NordVirks Marketingafdeling, og de opgaver som løses i værkstedet, bliver oftest brugt i den interne såvel eksterne kommunikation og markedsføring af NordVirk.

Der vil være opgaver, som har en deadline, men selvom du som udgangspunkt arbejder selvstændigt, vil du altid have støtte fra det faglige personale.

Fokus

Marketingværkstedet har et særligt fokus på projektarbejde, idéudvikling og samarbejde omkring delprocesser af et marketingprodukt – eks. videoredigering, salgsbrochurer, sociale medier m.v.

Der bliver lagt vægt på, at den viden du tilegner dig i værkstedet, styrker din professionelle profil.

Teknologiværkstedet

I Teknologiværkstedet er der mulighed for at fordybe sig med 3D print, 3D modellering i form af Tinkercad og Blender, programmering, styringen af en robotarm og fotografering med hjælp fra faguddannet personale, der vil guide og vejlede undervejs.

Der sættes fokus på at arbejde løsningsorienteret på opgaver, der skal simulere typiske opgaver fra den virkelige verden.

I den forbindelse arbejdes der med markedsundersøgelser, idéudvikling, udviklingsprocesser og iterative designprocedurer.

Forbundet med de teknologiske færdigheder, man kan tilegne sig, kan man styrke sin professionelle profil.

Arbejdet er i udgangspunkt selvstændigt, men kan struktureres som teamarbejde i små hold.

Der bliver lagt vægt på selv at opsøge viden, med støtte fra det faglige personale.

Produktion og lagerværksted

NordVirks produktions- og lagerværksted styrer logistik og vareflow fra ankomst til salg.

Det omfatter brug af varebil, palleløftere og elektrisk pallestabler.

I værkstedet afklares og udvikles arbejdsevne/kapacitet blandt andet gennem datawipe (sletning af data), installationsopgaver, varesortering, pakningsopgaver og skrotning.

Der er stort fokus på det fysisk arbejdsmiljø, sikkerhed, registreringer, sporbarhed, kvalitet, processtyring og effektivisering.

På lagerværkstedet er der desuden mulighed for at benytte forskelligt værktøj som boremaskiner, båndslibere, og fræsere når vi løser opgaver eller vedligeholder inventar eller bygning, hvorfor der er rig mulighed for at udvikle sine praktiske evner.