Bestyrelsen

Bestyrelsen er den selvsupplerende øverste myndighed i Fonden, der består af 5 medlemmer

  • 1 medlem udpeges af og blandt Fondens medarbejdere.

4 medlemmer udpeges således:

  • 1 bestyrelsesmedlem udpeges blandt fagpersoner med indgående kendskab til autismeområdet.
  • 1 bestyrelsesmedlem udpeges blandt nuværende eller tidligere virksomhedsledere, der har vist særlig interesse for socialøkonomiske virksomheder eller som ved personligt engagement kan tilføre noget positivt til bestyrelsen.
  • 2 bestyrelsesmedlemmer udpeges blandt personer, der via sit nuværende eller tidligere arbejde har erfaring inden for undervisnings-/social – eller virksomhedsområdet.

Kurt Bennetsen

Bestyrelsesformand

Profil

Jens Boelsmand

Næstformand

Profil

Anne Marie Vogn Pedersen

Bestyrelsesmedlem

Profil

Lars Juhl Frandsen

Bestyrelsesmedlem

Profil

Martin Schrøder

Værksteds- og produktionsleder Pædagogisk vejleder

Profil