Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse

Fonden Nordvirk

Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse

Jvf. loven skal erhvervsdrivende fonde og disses bestyrelser redegøre for, hvorledes fonden forholder sig til “God fondsledelse”.

Der stilles krav om at denne redegørelse medtages i ledelsens årsrapport og/eller offentliggøres på fondens hjemmeside. Læs mere her hvordan NordVirk forholder sig til “God fondsledelse” via rapporten på det orange link.

Opdateret 11.06-2024.