De gode historier fra Nordvirk

Vis på forsiden

”Vi omfavner en række af forskelligartede opgaver i NordVirk, og bruger opgaverne som et reelt læringsindhold, der kan bruges i erhvervslivet” 

Datasletning er en opgave der kræver viden. At slette en computer for data kræver en oplæring og viden om vores processer.
Som for eks. at computeren nulstilles til fabriksindstilling.

  • At datasletningsprogrammet bruges korrekt.
  • At enheden gradueres og sorteres, hvor der defineres fysiske defekter/skader der afgør indkøbs- og salgsprisen.
  • At der holdes orden, så alle enhederne bliver ordentligt registreret i vores system.

Vores værkstedsleder oplærer STU-eleverne i alle delprocesser og når vi føler, at eleven lever op til vores kvalitetskrav for opgaven, kan eleven tage ansvar for opgaven, hvis de har mod på det. Vores værkstedsleder er en certificeret teknikker og bistår planlægning og kontrol af opgaven.

Det er ikke et krav fra NordVirk, at eleverne har ansvar, men hvis man som elev gerne vil have ansvar, får man lov at afprøve sig selv i opgaven. Det er det vores elever vokser af. De får en grundlæggende tro på sig selv i en arbejdssammenhæng.

Vi afprøver efterfølgende elevens effektivitet og produktivitet, observerer om de kan opretholde overblik og generelt om eleven kan arbejde selvstændigt med opgaven.
Det definerer vi i NordVirk som Reelle arbejdstræning. Eleven beviser, via opgaven, at de kan være en attraktiv ressource for en kommende arbejdsgiver.
Oliver og Casper er to gode eksempler på dette.

De samarbejder om denne opgave og har begge bevist, at de ikke kun besidder de IT-faglige kompetencer for at kunne udføre opgaven, men at de også gerne vil tage ansvar for både opgaven og egen læring.

Oliver (tv) fortæller; ”Jeg er glad for opgaven. Den er forholdsvis nem at gå til, når man har lærte alle delprocesser og har fået lidt rutine i opgaven. Jeg syntes også det er fedt, at det jeg gør tingene korrekt, har en betydning for dem, der skal købe og sælge udstyret”.

Casper siger; ”Jeg kan godt lide opgaven – Især når det kører og vi kan komme igennem rigtig mange computere uden de store problemer. Så føler man, at man har udrettet noget denne dag”
Eleverne lærer mere end opgavens IT faglige indhold. De øver sig i samarbejde og arbejde selvstændigt, da de skal koordinere opgaven med hinanden og værkstedslederen. De lærer problemløsning, når der opstår komplikationer og lærer at strukturere opgaven, så de er mere effektive. De lærer at bevare overblik og gennemføre opgaven efter forudbestemte kvalitetskrav.

Det er essensen af det NordVirk kan og gør dagligt.

Andre gode historier