De gode historier fra Nordvirk

Velkommen til Sebastian, vores nye kantinemedarbejder.

Sebastian starter i et skånejob i NordVirks kantine, og det er vi meget glade for. Sebastian har selv en diagnose indenfor ASF og ADHD, hvilket han er helt afklaret med.

Som socialøkonomisk virksomhed allokeres der bevidst en del af vores økonomiske overskud til ansættelser af mennesker på kanten af arbejdsmarkedet, som vores fondsformål beskriver.
Men det er ikke kun det økonomiske overskud, der afgør en ansættelse. Matchet mellem organisationen og medarbejder skal være til stede og der skal afklares et arbejdsområde, som giver mening for begge parter. Når det lykkedes for os at skabe rammerne for et menneske på kanten af arbejdsmarkedet, stiger vores arbejdsglæde og stolthed over, at have gjort en forskel. Vi skaber værdi for et menneske der har udfordringer og har brug for en stærk organisation der skaber plads og muligheder for at de, med stolthed, kan bidrage med de ressourcer de har til rådighed og få en arbejdsidentitet med alt det der hører til dette.

På grund af en stabil og forøget virksomhedsdrift på vores IT-salg, formår Fonden NordVirk fortsat at opretholde alle vores 5 flex- og skånejob-ansættelser og leve op til fondens formål. Vi har desuden pr. d.d. 7 unge i fritidsjob.

Alle medarbejdere bidrager positivt til NordVirks organisationsdrift og udvikling. Vi er glade for og stolte over, at NordVirk er en rummelige arbejdsplads, der kan skabe gode rammer for alle medarbejdere, hvilket understøtter et af vores verdensmål.

“Mål 12 – Anstændige jobs og økonomiske vækst.”
2024 tegner godt for os på begge bundlinjer og derfor har vi igen haft mulighed for at ansætte endnu en medarbejder på særlige vilkår 😊

Sebastian starter i sit nyt job efter et par måneders virksomhedspraktik og udtaler at; ”Nordvirk har givet mig en fantastisk mulighed for at få noget spændende indhold og mening i mit liv. Her er nemlig et sted som jeg selv virkeligt kunne have brugt da jeg var yngre”.

Indtil videre har Sebastian forsynet og forkælet os med nybagte boller til formiddagskaffen og spreder energi og glæde omkring sig. Han hjælper de af vores STU-elever der har servicetjansen, som derved bliver guidet godt igennem opgaverne.

Vi ser Sebastian som en god rollemodel for vores STU-elever. Han er selv meget afklaret over de ressourcer han har til rådighed. Derudover kommer Sebastian også til at bidrage aktivt til NordVirks sociale aktiviteter, hvor han agere som spilmaster på NordVirks brætspils Temadage.

Vi føler os meget privilegeret over, at Sebastian nu er blevet vores nye kollega i NordVirk.
Endnu engang et stort velkommen til Team NordVirk Sebastian.

Andre gode historier