De gode historier fra Nordvirk

Tema – brobygning til uddannelse.

I denne uge gik turen til AMU.

Vi bruger ofte AMU kurser, som et supplement til vores elevers STU. På AMU er blandt andet Truckcertifikat et af de kurser vores elever har benyttet sig mest af. Men der findes mange andre korte kurser, som STU-elever kan tage og som vi naturligvis støtter op omkring.

Besøget på AMU skal netop give vores STU elever inspiration og motivation til at forbedre deres egne muligheder for beskæftigelse eller uddannelse.
Korte kurser i et undervisningsmiljø, giver mulighed for at afprøve og afklare sin egen retning.

Derefter kan vi i samarbejde med eleven bygge videre på den proces der er igangsat.

Tak til AMU for en fin rundvisning.

Andre gode historier