De gode historier fra Nordvirk

Praksisorienteret læring og Kommercialisering af viden.

”Vi omfavner en række af forskelligartede opgaver i Nordvirk, og bruger opgaverne som reelt læringsindhold, der kan bruges i erhvervslivet”
Indsigt i Teknologi kan mere end bare løse en konkret opgave.

I STU-elevernes egen afklaringsproces skaber vi rammerne og motivationen for at fordybe sig i teknologiske interesseområder.
NordVirks STU er ikke låst af et fast pensum.

Vi strukturer læring udfra den enkeltes interesser, forudsætninger og behov. Vi er mednysgerrige og støttende i elevens læringsrejse.
Selvom eleven kan finde det valgte teknologiske område uinteressant efter et par uger, er det lige så vigtigt at få en afklaring i elevens personlige ønsker om at afklare, hvad man vil og kan i en beskæftigelses- eller uddannelsessammenhæng. Men lykkedes fordybelsen kan det være starten på en lang og meningsfuld læringsrejse.

Dion er i gang med at fordybe sig i en grafiske kreativ proces, hvor han undersøger hvordan softwaren fungerer på vores nyindkøbte Tegnetablet. Hvor det fører ham hen ved vi ikke endnu. Men læringsprocessen er i gang og motivationen i top.

På sigt skal den oparbejdede viden bruges til en reelle opgave, som vores værkstedsleder definerer. Eks. vis en kunstplakat vi hænger op i NordVirks lokaler.
Mødet mellem et ”kundebehov” og et færdigt produkt der anerkendes og efterfølgende tages i brug, skaber motivation, en personlige tilfredsstillelse af at bidrag med noget meningsfyldt og en styrket tro på sig selv og sine evner.

Det giver mening og det er det, vi i NordVirk kalder for praksislæring og kommercialisering af viden.

Andre gode historier