De gode historier fra Nordvirk

Praksisorienteret læring og Kommercialisering af viden. INFO-skærm

”Vi omfavner en række af forskelligartede opgaver i Nordvirk, og bruger opgaverne som reelt læringsindhold, der kan bruges i erhvervslivet”

NordVirk arbejder målrettet med praksisorienteret læring i vores STU.

Vores interne infoskærm er et godt eksempel på det.
STU-eleven (som ønsker at være anonym) har taget ansvaret for, at indholdet på vores interne infoskærm er ”up to date” med de ugentlige meddelelser om rundvisninger, møder m.m.
STU-eleven har det vi kalder ”basisopgaver” der skal løses dagligt for at skabe rutine, hvor der postes informationsoplæg og finjusteres indhold. Han lærer at navigerer i platformen og bliver med tiden effektiv, da opgaven er velkendt og klart defineret. STU-eleven lærer at modtage og udfører instruktioner og vi lærer at præsentere opgaverne tydeligt og nøgtern.

NordVirk har vores visuelle identitet med farvekoder og bestemte måder at præsentere indholdet på. I den udviklende læringsproces, hvor nye poster udvikles, kan eleven arbejde kreativt efter
NordVirks forudbestemt rammevilkår. Det målretter de kommunikative budskaber som skal harmonere med ”arbejdspladsens” (NordVirks) behov og ønsker. Samtidigt giver opgaverne en vis grad af kreativ handlefrihed, når der skal arbejdes med Adobe pakkens InDesign og Photoshop.

Opslagene skal nemlig godkendes af værkstedslederen inden de tages i brug, hvilket simulerer et reelt ansættelsesforhold, hvor ”kunden” eller ”chefen” (Værkstedslederen) bestemmer udfaldet af i ibrugtagning af det færdige produkt.

Det er hvad vi kalder Praksisorienteret læring og kommercialisering af viden, hvilket øver og ruster eleven til at kunne efterleve de krav og forhold man kan forvente at møde på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet.

Vores STU-elev har været meget vedholdende i opgaven, hvilket er til gavn for hans beskæftigelseserfaringer og for organisationen.

Andre gode historier