Bestyrelsen

Bestyrelsen er den selvsupplerende øverste myndighed i Fonden, der består af 5 medlemmer:
1 medlem udpeges af og blandt Fondens medarbejdere.
4 medlemmer udpeges således:

 • 1 bestyrelsesmedlem udpeges blandt fagpersoner med indgående kendskab til autismeområdet.
 • 1 bestyrelsesmedlem udpeges blandt nuværende eller tidligere virksomhedsledere, der har vist særlig interesse for socialøkonomiske virksomheder eller som ved personligt engagement kan tilføre noget positivt til bestyrelsen.
 • 2 bestyrelsesmedlemmer udpeges blandt personer, der via sit nuværende eller tidligere arbejde har erfaring inden for undervisnings-/social – eller virksomhedsområdet.

Kurt Bennetsen

Bestyrelsesformand
Kommunaldirektør
Læsø Kommune

Tiltrådt 1/10-2020

 • HA Jur, Erhvervsjura,  HD regnskabsvæsen og økonomistyring
 • Nuværende ansættelse: Kommunaldirektør Læsø Kommune (marts 2022)
 • Nuværende bestyrelsesposter.
  • Aalborg køleteknik (siden 2017)
  • Tall Ships Aalborg Fonden (siden 2012)
  • Local Projects (siden 2007)

Jens Boelsmand

Næstformand
Projektkonsulent,
Region Midtjylland

Tiltrådt 1/6-2013

 • Phil. Samfundsfag
 • Nuværende ansættelsesforhold – Projektkonsulent med fokus på grøn iværksætteri
 • Erhvervserfaring som seminarielærer, lektor, koordinator, leder i/af pædagoguddannelsen og Videncenterleder ved UCN med fokus på innovation, entreprenørskab og iværksætteri
 • Medforfatter til: Lilian Rohde & Jens Boelsmand: “Innovative Studerende” med fokus på 3 bundlinjer, økonomi, det sociale og det grønne.
 • Nuværende bestyrelsesposter
  • SØN – Socialøkonomi Nordjylland

Lars Juhl Frandsen

Bestyrelsesmedlem
CEO & Partner, Nordic Computer A/S
Tiltrådt 1/6-2013

 • Sc., International Business Economics
 • Nuværende beskæftigelse – CEO & Partner Nordic Computer A/S
 • Erhvervskompetencer indenfor virksomhedsdrift med specielt fokus på refurbished IT-hardware.
 • Nuværende bestyrelsesposter
  • Service Industry Association (siden maj 2017)

Anne Marie Vogn Pedersen

Bestyrelsesmedlem
Socialrådgiver, Autismerådgiverne
Tiltrådt 1/12-2016

 • Uddannet Socialrådgiver/autismekonsulent
 • Nuværende beskæftigelse – Rådgivningsvirksomhed med autisme som speciale siden nov 2010
 • Erhvervserfaring – specialrådgivning af børn og unge i kommunalt og regionalt regi siden 2007.
 • Nuværende bestyrelsesposter
  • Den erhvervsdrivende Fond Birkely. Botilbud til unge og voksne med en diagnose indenfor autismespektret.

Martin Schrøder

Værksteds- og produktionsleder
Pædagogisk vejleder

Faglig baggrund:

 • Kandidat i læring og forandringsprocessor.

Erfaring:

 • Projektleder/lagerchef med personaleansvar for et team af 4-5 lagerassistenter i en større produktionsvirksomhed.
 • Pædagogisk vejleder for LAB og STU -deltagere siden 2018.

Opgaverne i NordVirk er det særligt vekselvirkningen mellem business, produktion og praktisk opgaveløsning, kombineret med den pædagogiske opgave.