Visitation

Alle der visiteres til et tilbud på NordVirk skal have en diagnose inden for autismespektret eller lignende udviklingsforstyrrelser som kræver samme pædagogiske behov for tryghed, struktur og forudselighed.

Når forældre, sagsbehandlere, anden fagperson eller man selv som ung/voksen med en diagnose inden for autismespektret har interesse og behov for at undersøge om det er muligt at blive visiteret til NordVirk, vil det typisk være nedenstående procedure, som følges:

Introduktionsmøde og rundvisning

  • • Viden om NordVirk og dens aktiviteter

  • • Forventninger til dig

  • • En samtale hvor du fortæller lidt om dig selv og dine ønsker

  • • Sagsbehandler, forældre og andre fagpersoner kan deltage i introduktionsmødet

Efter introduktionsmødet skal ansøger tage stilling til om man gerne vil have et arbejdstræningsforløb i NordVirk.

Kontakt direktør Stepan Lee for rundvisning og introduktionsmøde.

Indstilling

Følgende plan skal iværksættes, når den kommunale sagsbehandler har godkendt af forløb.

Sagsbehandler kontakter NordVirks Direktør med henblik på opstart og omfang af forløb.

Relevante papirer sendes til NordVirk.

NordVirk indkalder efter behov til et opstartsmøde med ansøger, evt. forældre/bisidder, sagsbehandler og andre relevante fagpersoner.

Opstart

Når indstillingen er godkendt af sagsbehandleren og driftsaftalen er underskrevet, tilsendes følgende informations til den kommende deltager.

Indhold af opstartsplanen

  • • Mål og handleplan for forløbet

  • • Navn på Vejleder

  • • Dato for opfølgningsmøder

  • • Mødetid og ferieplan

  • • Kommende arbejds- eller uddannelsesopgaver

Made by Thomas H. Lyneborg