Pædagogiske ydelser

Her kan du downloade NordVirks foldere, som beskriver de forskellige pædagogiske tilbud og information.

Hvis du vil vide mere om det daglige beskæftigelsesindhold kan du læse mere her

Her er en oversigt over NordVirks pædagogiske tilbud.

Hvad arbejdes der med hos NordVirk? I informationsbladet kan du få detaljeret information om IT-opgaver og arbejdsområder. Arbejdsområderne beskriver de opgaver, der passer til deltagerens arbejdsprofil. Deltageren kan arbejde med et eller flere arbejdsområder.


STU er NordVirks 3-årige særlige tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU), målrettet aktivitetsparate unge mellem 16 og 25 år, der har en særlig interesse for IT.


Udviklingsforløb, observation og motivation. Et udviklingsforløb på 2-12 uger afklarer, hvorvidt deltageren er aktivitets- eller uddannelsesklar, samt hvor meget pædagogisk støtte, der er behov for.


Uddannelses- og virksomhedsrettet træningsforløb. Aktivitetsklar træningsforløb hos NordVirk er baseret på regulær arbejdstræning og uddannelsesaktiviteter inden for IT-relaterede opgaver.


Ressourceforløb kortlægger og styrker deltagerens muligheder for med tiden at indgå i en form for beskæftigelse eller uddannelse inden for IT-området. Ressourceforløbet kan vare i 1-5 år.


Mentorstøtte fra NordVirk er et individuelt tilrettelagt og struktureret pædagogisk tilbud til unge og voksne med autismespektrumforstyrrelser.