Pædagogiske ydelser

Her kan du downloade Norvirks foldere, som beskriver de forskellige pædagogiske tilbud og information.

Hvis du vil vide mere om det daglige beskæftigelses indhold kan du læse mere her

Udviklingsforløb, observation og motivation. Et udviklingsforløb på 2-12 uger afklarer hvorvidt deltageren er aktivitets- eller uddannelsesklar, samt hvor meget pædagogisk støtte der er behov for.


Uddannelses- og erhvervsrettet træningsforløb. Aktivitetsklar træningsforløb i NordVirk er baseret på regulær arbejdstræning og uddannelsesaktiviteter inden for IT-relaterede opgaver.


Ressourceforløb kortlægger og styrker deltagerens muligheder for, med tiden, at indgå i en form for beskæftigelse eller uddannelse inden for IT-området. Ressourceforløbet kan vare i 1-5 år.


STU er NordVirks 3-årige særlige tilrettelagte ungdoms uddannelses tilbud (STU), målrettet aktivitetsparate unge mellem 16 og 25 år der har en særlig interesse for IT.


Mentorstøtte fra NordVirk er et individuelt tilrettelagt og struktureret pædagogisk tilbud til unge og voksne med autismespektrumforstyrrelser.


Hvad arbejdes der med i NordVirk? I informationsbladet kan du få detaljeret information om IT-opgaver og arbejdsområder. Arbejdsområderne beskriver de opgaver der passer til deltagerens arbejdsprofil. Deltageren kan arbejde med et eller flere arbejdsområder.

Made by Thomas H. Lyneborg