Baggrund

NordVirk fik sin opstart som en erhvervsdrivende Fond i august 2013, været igennem en lang pre-projekt fase, som blev administreret af Autismecenteret Nord-Bo. Nord-Bo har siden 1998 specialiseret sig i, at arbejde med mennesker der har autismespektrum forstyrrelser (ASF). I 2013 havde de omkring 150 mennesker med ASF i diverse tilbud. Deres formål er at skabe så gode udviklingsmuligheder for mennesker med en autismespektrum forstyrrelse som muligt.

Uden autismecenteret Nord-Bo som organisatorisk platform og økonomisk fundament, vil Nordvirk ikke have været hvor det er i dag. De har i stor grad levet op til deres "ikke erhvervsdrivende fondsformål", hvilket er at forbedre levevilkår for mennesker med autisme.

Projektetet NordVirks formål var at etablere en selvstændig juridisk enhed, en socialøkonomisk virksomhed - som har det klare mål at skabe beskæftigelsesmuligheder der kommer så tæt på ordinær beskæftigelser, som muligt for et antal af brugere enten i et fleksjob eller i et job med løntilskud - da det er svært for brugerne at få et job og passe dette, på grund af de særlige behov som deres handicap forudsætter.

Opstart 2010

I oktober 2010 startede NordVirk officielt med tomme lokaler på Industrivej 18 i Aalborg, 15 paller med computere og printere doneret fra Telenor skulle danne basis for udviklingsprojektet.

John Christensen, fra Telenor, og Frank Ibsen, NordVirks bestyrelsesformand, etableret donationsaftalen.

NordVirks nuværende Direktør Stepan Lee, som var ansat som pædagogisk medarbejder, havde ansvaret IT-support og IT-værkstedet meldte sig til at være en del af udviklingsprojektet.

Der var en ambition om, at man via "NordVirk" kan skabe beskæftigelser - svarende til 6-12 arbejdspladser om nogle få år fordelt på ordinær stillinger, flexjob og job med løntilskud.

Økonomisk vil etableringen af "NordVirk" betyde for de unge mennesker med autisme at de kunne blive uafhængige af offentlig forsørgelse, så de får mulighed for at tjene deres egne penge. Det i sig selv giver en individuel frihed, selvstændighed og et øget selvværd - ligesom der er et samfundsøkonomisk perspektiv i at få brugerne til at bidrage til egen løn og samfundet.

Begrebet "socialøkonomisk virksomhed" blev introduceret og defineret i vores bevidsthed, som en virksomhed med en dobbelt bundlinje. På den ene side havde man et socialt formål og på den anden side skulle en virksomhed drives på ordinær markedsvilkår. Derudover skulle man være uafhængig af det offentlig og geninvestere overskuddet til Fondens formål.

I den første periode af 2010, var hovedopgaven at skaffe inventarer og værktøj med et stærkt begrænset budget, som var nødvendigt, for at etablere en IT virksomhed. Sideløbende havde vi også forpligtede os til at slette Harddiskene på de ca. 1000 computere, som Telenor havde doneret.

De unge mennesker som var med i opbygningsfasen af NordVirks virksomhedsdrift var brugere i dagbehandlingstilbuddet NordBo var mere med som medarbejdere end brugere. De unge følte en stor motivation og medejerskab i NordVirks udvikling.


Tavle med skema og struktur - Kontor

Projektkoordinatorens og styregruppens opgave var at skabe rammerne, men det var de unge der havde de IT- kompetencerne der skulle til for at udfører arbejdet. Og da vi havde bruge for hinandens kompetencer, blev der skabt en reel og mere ligeværdig arbejdsrelation til hinanden, hvor den pædagogisk personlig vejledningsdel af de unge blev forvaltet igennem det arbejdsfællesskab der opstod i etablering af NordVirk som virksomhed.

Reparation af bærbar


2011 NordVirk døbes!

Med en klar mission, en stor mængde IT udstyr, 160 kvm lokaler og 12 ugentlig timer begyndte NordVirks socialøkonomiske rejse fra projekt til et selvstændigt erhvervsdrivende fond.

Virksomhedens Navn og Logo design kom på plads i 2011. Motto 'et "fokus på ressourcer" skulle symboliserer både det menneskelig ressource og genbrugen af IT. Logoet er oprindelig formet som en mand med en trøje og bukser på med en forlænget genbrugsarm.

Forstander Jesper Schmidt og projekt ansvarlig Stepan Lee præsentere NordVirks logo.

Der blev sideløbende arbejdet hårdt på finansiering af projektet af Frank Ibsen. En ekstern fundraiser blev kontaktet, hvilket banede vej for midler til en forundersøgelse fra vækstcenteret. Bevilling på ca. 300.000 DDK skulle give midlerne til at lave en forundersøgelse med begrebet "det gensidige potentiale" og "matchmaking" mellem virksomhederne og mennesker med ASF for øje, hvilket betød at NordVirk skulle etablere samarbejdsrelationer med virksomheder med henblik på at udsluse målgruppen til det ordinær arbejdsmarkedet inden for IT området.

Jesper Schmith modtager donation fra Sparnord Fonden.

NordVirk fik deres først sponsorat d. 6.12.2011 fra SparNord Fonden på 30.000,- til etableringsudgifter. Folder materialet blev udformet, og tilbuddet NordVirk fik presseomtale som gav interesse fra borger, der gerne vil have et tilbud, hvor der var fokus på IT.

Nordvirks lokaler fra october 2010 til juni 2013.

Sideløbende arbejdes der med netværksdannelse på det socialøkonomiske område og kontakt til fremtrædende kommunefolk blev etableret med henblik på, at få samarbejdserklæringer omkring projektets bæredygtighed og fremadrettede eksistens.

NordVirk fik en banebrydende virksomhedsaftale i 2011 med Microsoft, hvor NordVirk blev godkendt som en Microsoft Registered Refurbisher. I praksis betød det, at vi fik en "kvalitetsstempling" på vores virksomhedsdel, da vi juridisk set kunne overholde de gældende licens betingelser, som Microsoft udstedte i forbindelse med salg af refurbished IT.

Virksomhedsaftaler i forbindelse med skrotning af bl.a elektronisk affald sikret en miljørigtigt behandling af EEE-waste og betød også at NordVirk fik en indtægtskilde på skrotsortering af det IT udstyr der var defekt eller ubrugbare.

Skrotprocessen og produktion på lageret.

Derudover fik vi også etableret et netværk af afsætningskanaler på brokermarkedet, hvilket gjorde det muligt af omsætte de stor mængder af doneret IT udstyr.

Interessen for at være en del af Nordvirk blandt brugere blev større, og NordVirk gik fra 4 faste brugere fra Nord-Bo til 9. Dette banede vej for både tidsudvidelse af arbejdstider fra 12 til 18 ugentlig timer plus basis for en 20 timers IT-ansat, der skulle stå for den daglig IT-drift og infrastrukturelle opbygning.


Grafisk produktion - Butikssalg

Udgangspunktet for deltagelsen i NordVirk blev dannet og fornakret. Deltagerne skulle med deres IT-kompetencer bidrag til videreudviklingen af NordVirk som forretning, og ikke bruge Nordvirks læringsplatform for egen vindings skyld ( eks. Vis. at bruge IT udstyret til at spille på). Det betød, at de unges interesse for IT skulle kanaliseres fra et sporadisk lystdreven interesse til en mere målrettet og fælles arbejdsindsats, der var mere rettet på arbejdsmarkedets krav og forventninger.

NordVirks pædagogiske læringsmetoder fokuseret på en utraditionelle læringsplatforme ved at fokuserer på deltagernes naturlig interesse for computer, programmering og andre IT baseret arbejdsområder, som grafisk produktion af marketingsmateriale, mens man sideløbende tog hensyn til de autisme udfordringer og indlæringsvanskeligheder. Vi tog udgangspunkt i erfaringsdannelse via involveringen i det meste af NordVirks forretningsudvikling, hvilket stimuleret og højnet både deltagernes motivation og faglige kompetencer igennem et arbejde der gav mening.

En af NordVirks deltagere beskriver sine oplevelser med NordVirk i Nordjyske i slutning af 2011. Læs artiklen her

Sideløbende skulle projektet også styres på en overordnet organisatorisk plan. Styregruppen bestående af konsulent og tidligere forstander Frank Ibsen, forstander for ANB, Jesper Schmith, projektkoordinator Stepan Lee, frivillig konsulent Mogens Højen og kommunikationsmedarbejder Christina Hedin Overgaard arbejdet intenst på at skaffe det nødvendige opstartskapital og danne den organisatorisk og administrativ grundlag.


2012 NordVirk tager Form

NordVirk begynder at tage form som forretning, men havde stadigt langt vej på grund af manglende midler til den endelig selvstændighedsgørelsen. Virksomhedsdrift var stadigt skrøbeligt, da hele forretningsdelen var baseret på en enkelte donationsaftale med Telenor.

Vi begyndte derfor at sætte et særligt fokus på begrebet Corporate Social Responsibility (CSR) i forbindelse med at etablerer nye donationsaftaler og samarbejdsrelationer med virksomheder. Og med Telenor aftalen og Avis artikler som reference fik vi i løbet af 2012 donationsaftaler med KMD, Aalborg Handleskole, Epoka A/S og Ultimate web.

Som en del af markedsføringsstrategien brugte vi CSR begrebet på en måde, hvor vi også kunne give noget tilbage i form af positivt omtale og profileringen af virksomhedernes logo på vores hjemmeside.

Vi fandt ud af at virksomheder som arbejder strategisk med CSR også er interesseret i at blive profileret med en god historie. I vores bestræbelser på, at opbygge NordVirk med begrænset midler var denne strategi profitabelt på flere måder. Den positiv presseomtale gav positiv omtale for den donerende virksomhed og gratis markedsføring af både vores salg af IT og Pædagogiske ydelser.

Virksomheder fik også mulighed for at være medskabende i forbindelse med etableringen og fremadrettet drift af socialøkonomiske virksomheder, og der viste sig forskellig måder at støtte på.

En hjemmeside donation af Ultimate web (nu Konxion) gjorde, at vi kunne oparbejde et web platform for, at dels kommunikerer vores budskab ud og dels sælge computerne. Oplæring af CMS systemet var et arbejdsområde, der skulle mestres inden oplæringen af de unge kunne finde sted. Farverne i både logo og hjemmesiden harmoneret med NordBos Logo og signaleret en samhørighed mellem udviklingsprojektet og moderorganisationen.

Donationsaflevering på KMD i Aalborg. 1 donation bestod af ca. 250 computere. Se pressemeddelsen her.

Der blev arbejdet hårdt på, at få styr på vores infrastruktur og interne arbejdsprocesser, mens vi samtidig gav de unge en struktureret og forudselig dagligdag. Flere IT opgaver, (ud over vores basis opgaver som reparation og klargøring af computer), som vedligeholdelse af hjemmesiden drift, opbygning og håndtering af data baser til vores lagerstyring og grafisk produktioner af marketingsmateriale, gav nye og relevante arbejdstræningsområder for deltagerne.


Selvom NordVirk var præget af usikker faktorer og kaostilstande i den infrastrukturelle opbygning, forhindret det ikke de unge mennesker i at deltage med stor ivrer og entusiasme for, at få NordVirk til at fungerer som en arbejdsplads. De kom også selv med forslag til forbedringer, hvilket blev effektueret så deres oplevelse at føle sig som en værdifulde medarbejder med indflydelse lå så tæt på det virkelig arbejdsmarked som muligt.

Salgsmæssigt blev der lige genereret nok omsætning til at kunne betale for huslejen og forbrugsudgifterne. Det var derfor vigtigt at få Kommunerne til at vise interesseret i at købe arbejdstræningstilbud, hvis basisøkonomien for NordVirks opstart skulle være bæredygtigt.

Materialet på NordVirks specifikke arbejdes træningsforløb med fokus på IT blev udarbejdet. Daværende lovgivning omkring ressourceforløb skulle tilpasses ind i foldermaterialet.

Udviklingsforløb, uddannelses og erhvervstræningsforløb og ressource forløb blev prissat med den forudsætning, at NordVirks omsætning på virksomhedsdrift kunne nå op på 30% af den total omsætning inden for en overskuelig tid på 1-3 år efter opstarten.

Se NordVirks pædagogisk tilbud her

Et samarbejde med Aalborg Tech College, hvor NordVirk som et led i at kvalificerer tilbuddet ansøgt om at kunne varetage IT-supporter uddannelsen. Industriens uddannelser godkendte NordVirk til, at varetage den daværende PC-frontline supporter uddannelse, men mente ikke at vi havde det nødvendige viden til, at varetage IT-supporter elever. Selvom vi ikke gjorde bruge af muligheden, var det et udviklingsområde vi skulle se nærmere på, på et senere tidspunkt.

Åbningstider

Klik her for at se vores åbningstider.

NordVirk

Nålemagervej 5

9000 Aalborg

CVR. 35 37 59 29

Kontakt

Direktør Stepan Lee

+45 22 27 10 83

sl@nordvirk.dk