Frank Ibsen

Bestyrelsesformand

Frank Ibsen

fi@nordvirk.dk


Jens Boelsmand

Næstformand

Projektleder for Innovation og Enterprenørskab, UCN

Jens Boelsmand

jeb@ucn.dk


Lars Juhl Frandsen

Bestyrelsesmedlem

COO, Nordic Computer

Lars Juhl Frandsen

ljf@nordiccomputer.dk


Anne Marie Vogn Pedersen

Bestyrelsesmedlem

Socialrådgiver, Autismerådgiverne

Anne Marie Vogn Pedersen

amvp@auraa.dk


Hanne Jeppesen

Kompetenceudvikler

Beskæftigelses- og uddannelseskoordinator

Hanne Jeppesen

hj@nordvirk.dk


Vederlag til bestyrelsen

Fonden NordVirk betaler begrænset vederlag til bestyrelsesmedlemmerne.

I forbindelse med den "lovpligtige redegørelses om god fondsledelse jf. årsregnskabslovens §77a", har bestyrelsen behandlet følgende punkter på bestyrelsesmødet den 6.3.2017. Se rapporteringen her.