Bestyrelsesformand

Frank Ibsen

fi@nordvirk.dk

Næstformand

Jens Boelsmand

Projektleder for Innovation og

Enterprenørskab, UCN

jeb@ucn.dk

Bestyrelsesmedlem

Lars Juhl Frandsen

COO, Nordic Computer

ljf@nordiccomputer.dk

Stedfortræder og STU-Koordinator

Hervør Galløe Nørgård

hgn@nordvirk.dk

Tlf. 4114 1186

Bestyrelsesmedlem

Anne Marie Vogn Pedersen

Socialrådgiver, Autismerådgiverne

amvp@auraa.dk

Vederlag til bestyrelsen

Fonden NordVirk betaler ikke vederlag til bestyrelsesmedlemmerne.

I forbindelse med den "lovpligtige redegørelses om god fondsledelse jf. årsregnskabslovens §77a", har bestyrelsen behandlet følgende punkter på bestyrelsesmødet den 6.3.2017. Se rapporteringen her.

Made by Thomas H. Lyneborg